Daidoji Nakano

This is CAs character

Description:
Bio:

Daidoji Nakano

Two Sword Legends MitchellSmallman